Előszó

Előszó

A komplex onkodiagnosztika é sonkoterápia irányelvei kiadvány nem előzmények nélküli. A ’90-esévekelején – a mozaikszerű onkológiai ellátás magasabb színvonalon való egységesítése érdekébenaz Országos Onkológiai Intézet gondozásában a teljesség igényével megjelent az első és hézagpótló magyar onkológiai kézikönyv az Onkoterápiás protokoll, illetve annak második kiadása (Springer, 1994, 1995). A könyv felölelte az összes szerv, szövettanitípus, stádium és recidíva teljes diagnosztikai és terápiás algoritmusát. Ezt követte a – hasonló elvek szerint megírtaktualizált és kibővített újabb kézikönyv Az onkoterápia irányelvei (B+V Kiadó, 2001). Ezeket a könyveket kizárólag szakmai szempontok szerint szerkesztettük és írtuk meg úgy, hogy a rosszindulatúdaganatokmorfológiai, biológiaitulajdonságait, a betegséglefolyásáttekintettükátésleírtukazokat a módszereket, amelyek a tumoros folyamat adott pillanatának megítéléséhez, ill. gyógyításához szükségesek.

Az egészségügyi ellátás társadalombiztosítási és állami garanciái késztették az Egészségügyi Minisztériumot új szakmai irányelvek, protokollok megrendelésére, amit a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium a fenti kézikönyvek alapján teljesített. Az ezek alapján elkészíteni tervezett finanszírozási protokollok finanszírozhatóság szempontjait preferálják, amelyek nem mindig esnek egybe a szakmai szempontokkal, minthogy mesterséges kereteket alkottak, amelyek nem minden vonatkozásban respektálják a tumoros progesszió jellemzőit és lefolyását. Tovább komplikálta a helyzetet, hogy e dokumentumok elkészítésére – alkalmanként és szervenként – több Szakmai Kollégiumot is felkértek anélkül, hogy azok tudtak volna egymás munkáiról. Így a nem átgondolt szervezés párhuzamos és tartalmában is eltérő végeredményhez vezetett, amely önhibájukon kívül leértékelte a Szakmai Kollégiumok munkáját és munkájuk eredményét.

Ez a helyzet kényszerítette az Országos Onkológiai Intézetet, hogy a Sugárterápiás és Onkológiai Szakmai Kollégium támogatásával nyomatékosan kérje a döntéshozóktól a komplikált helyzet felszámolását úgy, hogy az új - immár közös - irányelvek, protokollok támaszkodjanak az előzmények szakmaiságára és vegyék figyelembe a finanszírozás szempontjait is. Így jött létre az összes Szakmai Kollégium támogatásával és részvételével ez a könyv, amelyet jó szívvel nyújtunk át az egész magyar orvostudmánynak.

Köszönöm a kiváló szerzőgárda lelkes és lelkiismeretes munkáját, a Szakmai Kollégiumok önzetlen részvételét és támogatását, Szilágyi István dr. fáradtságot nem ismerő, kitartó és szívós koordináló tevékenységét, Haászné Czermann Katalinnak a könyvvel kapcsolatos széleskörű, türelmes és gondos adminisztratív lebonyolítását.

 

A szerkesztő

 

Onkológiai fórumok

 

Lokalizációk

 

Onkológiai ellátás minimumfeltételei

 

Onkológiai statisztika