Finanszírozás

Finanszírozás

A magyarországi onkológiai ellátó helyek finanszírozásáról az OEP által 2014. júniusában készített összefoglalót helyeztük el ezen menüpont alá.

Ebben az összefoglalóban ellátó helyek tájékoztatást kaphatnak a daganatos betegek különböző szakellátási formáinak finanszírozására vonatkozólag.

Az alábbiakban mellékeljük az OEP által készített összefoglalót.

Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár összefoglalója

Onkológiai ellátások finanszírozása - diagnosztikától a célzott terápiákig

Bevezetés - onkológiai ellátásokhoz való hozzáférés

Hazánkban az Európai Unió és a világ többi országához hasonlóan az onkológiai megbetegedések betegségterhe kiemelt jelentőséggel bír. A fejlett országokban a vezető szerep a nem-fertőzéses eredetű halálozásoké, ezen belül pedig kiemelkedik a daganatos halálozás. Magyarországon jelenleg onkológiai szakellátásra járó-, és fekvőbeteg ellátás keretein belül kerülhet sor az Országos Tisztifőorvosi Hivatal által megállapított kapacitások keretén belül. Hazánkban klinikai onkológiai járóbeteg-szakellátást 94 intézmény, gondozást 88 intézmény, míg fekvőbeteg-szakellátást 30 intézmény nyújt.

Sugárterápia és onkoradiológiai szakellátás 12 centrumban érhető el.

A fenti szakellátásokon túl, az onkológiában kiemelt szerep jut a patológiai és képalkotó diagnosztikának is. 2014-ben eddig 3 új CT és 4 új MR készülék befogadása történt meg, többletforrások bevonásával. Az új befogadásoknak köszönhetően a betegek hamarabb férnek hozzá a szükséges diagnosztikai vizsgálatokhoz, amely kiemelten fontos, mind a betegség diagnózisának felállításában, mind pedig a betegség progressziójának nyomon követésében.

A biztosító hasonlóan járt el a célzott terápiában használt készítményekkel is. 2012 óta 11 hatóanyag, illetve hatóanyag indikáció bővítésére került sor, ezzel is javítva az onkológiai célzott terápiákhoz való hozzáférést.

Az onkológiai ellátások finanszírozási technikái

A fekvőbeteg-szakellátásban alkalmazott eljárások, műtétek, valamint a kemo-, és sugárterápiai ellátások ún. Homogén Betegségcsoportok (HBCs) alapján finanszírozzuk. Fontos kiemelni, hogy az intézményeknek megállapított teljesítmény-volumen keretet (TVK) nem szakmánként kerül meghatározásra, hanem annak felosztása az intézményi menedzsment hatáskörébe tartozik.

A járóbeteg-szakellátási eljárások, beleértve a képalkotó-, laboratóriumi és PCR diagnosztikát az ún. Orvosi Eljárások Nemzetközi Osztályozása (OENO) alapján jelentik a szolgáltatók. Külön TVK meghatározására kerül sor a laboratóriumi ellátásokra és ezen belül külön a PCR vizsgálatokra.

A célzott terápiában alkalmazott hatóanyagok, nagyértékű, egyszer használatos eszközök (pl. Percután rádiófrekvenciás máj-tumor ablációs eszköz) és az országosan nem elterjedt eljárások (pl. PET-CT) tételes elszámolás alá esnek. Ezek beszerzésére OEP vagy intézményi szinten kerül sor, amelyekre az OEP elkülönített pénzügyi keretet biztosít.

A közfinanszírozásba jelenleg nem befogadott eljárások szakmai és méltányossági szempontok alapján egyedi mérlegelés szerint térítjük meg.

 

Főbb onkológiai finanszírozási adatok

A hazai onkológiai megbetegedések gyógykezelésére fordított erőforrások mértéke komoly nyomást helyez az E. Alapra, éppen ezért a források hatékony felhasználása és nyomon követése kulcsfontosságú. A következőkben bemutatjuk a magyarországi onkológiai járó-, és fekvőbeteg szakellátásra vonatkozó statisztikai adatokat és trendeket, illetve szemléltetjük a megbetegedések gyógykezelésére fordított pénzösszegek E- Alapra nehezedő súlyát.

Felmérésünkben elsőként azt kívántuk megvizsgálni, hogy az egyes ellátási formákban milyen trend figyelhető meg az ellátásban részesülők számának vonatkozásában. Amíg a járóbeteg szakellátás esetszámaiban lényeges volatilitás, vagy szerkezeti átalakulás nem figyelhető meg, addig a fekvőbeteg szakellátásban végzett kezelések száma a 2009-es és 2010-es évek körüli stagnálástól eltekintve folyamatosan növekszik.

A sugár-, és onkoradiológiai, illetve klinikai onkológiai osztályokon kezelésben részesült betegek száma a 2004-es évtől megduplázódott. 2013-ban csaknem 1.3 millió kórházi esetet jelentettek.

Az egész aktív fekvőbeteg szakellátást tekintve megvizsgáltuk, hogy az onkológiával összefüggő fődiagnózissal (a Betegségek Nemzetközi Osztályozása szerint C00xx-D48xx közötti betegségek) kapcsolatban, az utóbbi időszakban hogyan alakultak az igénybevett ellátások.

A fenti diagramon jól látszik, hogy a korábban bemutatott kórházi esetszámokkal korrelációban áll az elszámolt teljesítménydíjak alapján kifizetett pénzmennyiség. 2001-től napjainkig csaknem megduplázódtak a rosszindulatú daganatos megbetegedésekre fordított kiadások (2013-ban mintegy 70 milliárd forint), miközben az in situ jóindulatú elváltozásokra és bizonytalan daganatokra költött pénzösszegek nem változtak.

A legnagyobb betegségteherrel fenyegető megbetegedések felderítése miatt fontosnak tartottuk annak felmérését, hogy az egyes betegségcsoportokhoz kapcsolódó kiadások miként koncentrálódnak. Ennek érdekében a fődiagnózis szerinti fő BNO csoportokra bontva folytattuk az elemzést. Minden olyan ellátást figyelembe vettünk, ahol fődiagnózisként jelentették az adott BNO-t, függetlenül az ellátás jellegétől (így ez akár tartalmazhat sebészeti ellátást vagy kemoterápiát, de akár kardiológiai ellátást is). Az adatainkból jól látszik, hogy hazánkban a TOP 15 BNO csoport viszi el a rosszindulatú megbetegedésekre jutó aktív fekvőbeteg szakellátási kiadások 80 százalékát.

 

A fent részletezett szakellátási kiadásokon túl az onkológiai és onko-hematológiai kórképekhez szorosan kapcsolódónak a biztosítottak által patikában kiváltott, ártámogatással rendelkező gyógyszerek is. Ezen készítménycsoportokhoz kapcsolódó kiadásaokat a 2013. évre vonatkozóan az alábbi táblázat tartalmazza:

 

Készítménycsoport

Ártámogatás

(e Ft)

Akut lymphoblastos leukémia

9 640 883

Emlő daganat hormonterápia

6 212 652

Prosztata daganat hormonterápia

6 006 482

Lázas neutropenia kezelése

5 197 558

Infúzió szerek, interferonok

4 089 255

Vese daganat célzott kezelése

3 430 646

Csont metasztázis kezelése

3 256 215

Anorexia-kahexia kezelése

1 805 405

Máj daganat célzott kezelése

1 449 284

Fájdalom csillapítók

1 311 612

Anemia kezelsée

1 165 155

Glioblastoma

882 986

Hányás csillapítók

731 029

Limfoid leukemia

172 708

Hólyag daganat kezelése

136 095

Összesen:

45 487 965

A biztosító által közölt adatok alapján felmértük a részletes finanszírozási struktúrát, kasszánkénti bontásban. Az OEP 2013-ban mintegy 160 milliárd forintot fizetett ki az E. Alap természetbeni kiadásaiból a daganatos megbetegedésekhez kapcsolódó költségekre. Ennek legnagyobb részét, mintegy 68,5 milliárd forintot tavaly a fekvőbeteg-ellátásban fizettek ki,

45,5 milliárd jutott ártámogatásra, 21,3 milliárd tételes gyógyszerekre, és más költségek mellett mintegy 9 milliárd forintot költöttek el a járóbeteg-ellátásban.

 

Új egészségügyi eljárások befogadása

A befogadási eljárás megkezdése előtt fontos tisztázni, hogy mit is értünk új technikának. Új egészségügyi eljárásnak számít minden olyan technológia, ami nem szerepel a közfinanszírozott eljárásokat tartalmazó jogszabályokban. Ez olyan egészségügyi tevékenység, amelyet diagnosztikus, terápiás, megelőző, rehabilitációs céllal végeznek új módszertan vagy technológia alkalmazásával, és amely a már korábban is alkalmazott orvosi eljárásokhoz képest:

• A beteg egészségi állapotának legalább egy releváns értékét javítja

• Egészségi állapot korábban nem vizsgált jellemzőjének meghatározására, vagy az egészségi állapot, betegség korábban nem kezelt elváltozásának megszüntetésére, javítására, romlásának megakadályozására irányul

• Diagnosztika esetén a vizsgálati cél szempontjából releváns jellemző legalább egy paraméterrel eltérő értékét határozza meg, vagy a jellemző paraméter értékének mérési pontosságát, megbízhatóságát módosítja.

Miután az eljárás újszerűségét a fenti kritériumok alapján meghatározzák, megkezdődhet az előzetes befogadási kérelem benyújtása. Ez az alábbi tételekre irányulhat:

• Új eszközt nem igénylő új orvosi eljárásra

• Új eszközt igénylő új orvosi eljárásra

• Korábban befogadott eszköz, orvosi eljárás új indikációban való alkalmazására

A befogadási eljárás a kérelem benyújtását követően kezdődik. Ennek első állomása az EEKH szakhatósági állásfoglalás kikérése. Ezután a releváns szakmai kollégium véleményezi a kérelmet, majd a benyújtott dokumentumok alapján a GYEMSZI kritikai technológiaértékelése következik. A fent említett testületek véleménye és javaslata alapján az OEP által létrehozott Egészségügyi Technológiaértékelő Bizottság (TÉB) tárgyalásán ajánlás születik. Az elbírálás és a beérkezett állásfoglalások, a TÉB javaslata és a jogszabályban meghatározott szempontrendszer alapján, határozathozatal (előzetes befogadó/elutasító) következik. Végül a javaslat miniszteri megküldése és annak döntése után a jogszabályi kihirdetéssel végződik a procedúra.

Konklúzió

A feltárt finanszírozási és epidemiológiai adatok alapján számíthatunk arra, hogy a jövőben is kiemelt területként kell tekintenünk az onkológiára. Annak érdekében, hogy a hazai onkológiai megbetegedések gyógykezelésére fordított erőforrások felhasználása hatékonyan legyen, szükségessé vált a világos szakmapolitikai elvárások és célok lefektetése. Ennek érdekében ajánlatos volna a rövid-, és hosszútávra is kitekintő onkológiai stratégia felállítása, amely kiterjed a megelőzésre, szűrésre, diagnosztikára és a kezelésre is. A várható költségrobbanás kivédésére egyre inkább szükségessé válik új finanszírozási technikák bevezetése, amely akár pusztán pénzügyi, akár eredményességi alapon megosztja a kockázatot a finanszírozó és a gyógyszercég között. A társadalmi felelősségvállalásnak a költségek vonatkozásában is meg kell jelennie, az orvosok részéről a terápiaválasztásban is fokozatosan kell érvényesíteni a költséghatékonysági szempontokat is.

 

Onkológiai fórumok

 

Lokalizációk

 

Onkológiai ellátás minimumfeltételei

 

Onkológiai statisztika