Rövidítésjegyzék

Rövidítésjegyzék:

 

5azaCDR

5-aza-2’-deoxycitidine, genomikus metilációt gátló gyógyszer

AA

anaplasticus astrocytoma

AB

„antibody” (mono- vagy polyclonalis) antitest (AT)

AFP

a-fetoprotoein

Ag

Antigén

AGT

O6-alkyl-guanine-DNA alkyltransferase – DNS repair enzim, eltávolítja a kezelés hatására DNS-ben megjelenő O6-alkylguanin-t

AI

aromatázgátló

APRE

abdomino-perinealis rectum exstirpatio

AT/RT

atypusos teratoid/rhabdoid tumor

AVM

arteriovenosus malformatio

BAT

„brain adjacent-to-tumor (a daganattal szomszédos agyszövet)

BCG

bacillus Camell-Guerrin

bGCH-

syncytiotrophoblastok által kiválasztott glykoprotein

BL

basalis lamina

BSC

„best supportive care”

BTA

bladder tumor antigen

cc

carcinoma

CC

colon carcinoma

CDKN2

cyclin-dependens kináz 4 inhibitor, a p16/CDKNZA gén (19q) terméke

CEA

carcino-embryonalis antigén

CEA

carcinoembrionalis antigéntumormarker

CGH

comparative genomic hybridisatio

ChT

chemotherápia

CIS

carcinoma in situ

CNS

„central nervous system” (systema nervosum centrale)

COPD

chronic obstructiv pulmonary disease

CPC

chorioid plexus carcinoma

CPP

chorioid plexus papilloma

CRC

colorectalis carcinoma

CT

computer tomographia

DCAI

„desmoplastic cerebellaris astrocytoma of infancy”

DCIS

in situ ductalis carcinoma

DIG

desmoplasticus, infantilis ganglioglioma

DJ

double J

DNMT

DNS-metiltranszferáz

ECM

extracellularis matrix

EGFR

„epidermal growth factor receptor”, epidermalis növekedési faktor receptor

EGFR

epidermal growth factor receptor

EM

elektronmikroszkóp

EMA

epithelialis membrán antigen

ER

ösztrogén receptor

ERCP

Endoszkópos retrograd cholangio-pancreatographia.

FBRT

focal brain radiotherapy

„Fleurettes”

a sejtmagok centralis tubulus körüli „virágsziromszerű”elrendeződése

FVIIIrAg

VIII-as faktor (von Willebrand) antigén

FXIIIa

szöveti transglutamináz, XIII-as faktor, ill. az ellene termeltetett antitest

G

grade

GBM

glioblastoma multiforme (Gr. IV. glioma)

GFAP

gliális fibrilláris savanyú („acidic”) protein

GFOCs

gliofibrilláris oligodendrocytes

GI

gastro-intestinalis

GnRHa

gonadotropin releasing hormon analóg

HDACs

„histone deacetylases” a DNS inaktív állapotú „becsomagolásában” fontosak

HG

hisztológiai grade

HPC

haemangiopericytoma

HpD

hematoporfirin-derivátum

HPF

„high power field” = 40x-es objektívvel látott tér

HPL

humán placentaris lactogen

IARC

International Agency for Research on Cancer

IBD

"inflammatory bowel disease", azaz gyulladásos bélbetegség

ic.

intracranialis

IH

immunhisztokémia

IhChHC

immunohistochemia

INK4A/p16

specialis gén-locus, melynek mutációja proliferációval jár, kiesik a cyclin D aktivitás gátlása

IPCC

International Pathology Consensus Committee

KA

kontraszt anyag (CT, MRI)

Ki67

a G0 fázison kívüli (osztódó) sejteket jelölő antitest

KPS

Karnovsky performance scale

KT

kemotherápia

LCIS

in situ loularis carcinoma

LCRS

laparoscopic colorectal surgery

LI

labeling index, jelölődési mutató

LOH

loss of heterozygosity

M

távoli metasztázis

MB

medulloblastoma

MCUP

„metastatic cancer of unknown primary”, ismeretlen eredetű áttéti daganat

MDCT

multidetector computed tomography

mdm2

a 12q14 helyen lévő gén, melynek terméke a p53 gént gátolja

MEN

multiplex endokrin neoplasia syndroma

MFH

malignus fibrosus histiocytoma

MGMT

O6-methylguanine DNA methyltransferase génje (BCNU terápia!)

Mib-1

proliferáló sejtekben lévő fehérje ellenes antitest (L. Ki67)

MIP

maximum intensity projection

MMAC

„Mutated in Multiple Advanced Cancers”, a PTEN, putatív tumor suppressor gén másik neve

MNPT

Magyar Neuropathologus Társaság

MNTI

melanotic neuroectodermal tumor of infancy

MPNST

malignant peripheral nerve sheath tumor

MPP

Molecular Pathology Programme

MRCP

mágneses resonantia epeútvizsgálat,

MRI, MR

magnetic resonance imaging, mágneses resonancia vizsgálat

mRNA

messenger RNS

N

nodus, azaz regionális nyirokcsomó

N/C

nuclearis/cytoplasmaticus arány

NAPCL

non -AIDS- releated primary central nervous lymphoma

NB

neuroblastoma

NF

neurofilamentum

NF-1

1-es típusú neurofibromatosis

NFP

neurofilamentum asszociált protein

NG

nukleáris grade

NMP

nukleáris mátrix protein

NOS

„not otherwise specified” = másképp nem specifikált

NOS

„not otherwise specified” = másképp nem specifikált

NSE

neuron-specifikus enolase

ODDG

oligodendroglia

OGDG

oligodendroglioma

OLC

(„oligodendroglia-like cells”), oligodendroglia-szerű sejtek

p14ARF

mdm2 inhibitor

PAI

plazminogén aktivátor inhibitor

PCNSL

primaer CNS lymphoma

PCR

„polymerase chain reaction”

PCV

procarbazine, CCNU és vincristine terápiás kombinációja

PDE-5 inhibitor

phosphodiestsrase-5 inhibitor

PDGF(R)

„platelet derived growth factor (receptor)”. A vérlemezke eredetű növekedési faktor receptor egyik homodimer formája a PDGFRA.

PgR

progeszteron receptor

PLAP

placentaris alkalikus phosphatase

PlCh

plexus chorioideus

PNET

primitív neuroectodermális tumor

PPT

pinealis parenchyma tumor

PTC

Percutan transhepaticus cholangiographia,

PTCD

percutan transhepaticus drainage

PTD

photodinamiás terápia

PTEN

phosphatase and tensin homologue deleted on chromosome ten

PXA

pleomorph xanthoastrocytoma

RA

elülső rectum reszekció

Rb

retinoblastoma

Rb

retinoblastoma

RC

rectum carcinoma

RFTA

radio frekvenciás tumor ablatio

RLA

regionalis lymphadenectomia

RLGS

restriction landmark genomic scanning, a DNS metiláció mértékét meghatározó módszer

RPA

risk prognosis algorythm

RPA

risk prognosis assumption

RS

sugársebészet

RT

sugártherápia

RT

radioterápia

RT

radio-therápia

RTG

röntgen

SB cell tumor (SBCT):

small blue cell tumor”  = kis, kék, kereksejtes tumor

SEGA

subependymal giant cell astrocytoma

SMA

simaizom actin

SRS

stereotaxiás sugársebészet

SSCP

single-strand conformational polymorphism

STC

subtotalis colectomia

SUV

standard uptake value (a PET-ben használt, semiquantitatív érték)

T

tumor

TAM

tamoxifen

TEM

transanalis endoszkópos mikrosebészet

TIMP

„tissue inhibitor of metalloproteinase” a metalloproteinase enzim szöveti gátlója

TME

totalis mesorectalis excisio

TME

total mesorectal exstirpatio

TNM

tumour,node,metastasis

TUR

transurethralis rezekció

UC

ulcerativ colitis

UH

ultrahang vizsgálat

UICC

United International Contre le Cancer

uPA

urokináz plazminogén aktivátor

UTI

urinary tract infection

VGEF

vascularis-endothelialis growth factor

VHL

von Hippel-Lindau betegség, ill. a daganat génjének jelölése

WBRT

teljes agyi irradiatio /whole brain radiotherapy /.

WHO

World Health Organization

 

Onkológiai fórumok

 

Lokalizációk

 

Onkológiai ellátás minimumfeltételei

 

Onkológiai statisztika